Destinationsutveckling

Tjänster

Destinationsutveckling

För oss innebär destinationsutveckling att skapa reella upplevelser kring en plats, och vi tror på att gräva där man står och lyfta fram platsens unikitet, därför är vi mer än en app eller webbyrå. Vi är även steget innan slutprodukten, och gör djupanalys och inventerar möjligheterna för varje destination.  Genom våra samlade kompetenser och erfarenheter inom mediaproduktion, forskning, film, mobil och webbutveckling jobbar vi tillsammans med kund, från research, inventering och gemensamma workshop fram en produkt eller produkter för att stärka en destinations besökskraft och därmed också de besöksmål och anläggningar som innefattas i destinationen.

Världen förändras snabbt, inte minst tack vare den digitala revolutionen.
För den som sysslar med turism och besöksnäring är det inte alltid lätt att veta vilka digitala satsningar som håller.
Människor kommer till er för platsens skull, inte för att fastna med näsan i mobilen.
Men visst kan mobiler, touchskärmar och webb förhöja närvarokänslan.
Frågan är bara hur de förstärker själva upplevelsen.
Hur ska man tänka?
Vilka möjligheter finns?

EnjoySwedens samlade kompetenser utgör en unik kombination för att belysa dessa frågor utifrån era behov.
I form av en halvdags workshop bistår vi med att

– identifiera speciella möjligheter
– hitta outnyttjad potential
– hitta nya kopplingar
– kreativ målgruppsanalys

Allt fokuserat på en upplevelseförstärkande samverkan mellan den digitala och den fysiska världen.”

Med utgångspunkt från våra gemensamma specialkompetenser gör vi fördjupade förstudier med tillhörande slutrapport, som ligger till grund för kommande produkt och upplevelseutveckling.

Läs om förstudien och rapporten vi sammanställt för Hovdala.

Kontakta Albin så hjälper vi dig.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *